Dobro došli u Agenciju za pružanje konsultantskih usluga CONSULTING OF FRIENDS iz Beograda,

U postupku uvođenja, tj. implementacije sistema menadžmenta/ISO standarda, neophodna je pomoć konsultanta. Celokupan proces uvođenja se mora dobro isplanirati i zahteva koordinaciju konsultanta i rukovodstva organizacije. Naši konsultanti u radu sa klijentima primenjuju individualni pristup. Potrebe klijenta i njegova dobra poslovna praksa se usklađuju sa zahtevima standarda i teži se nalaženju optimalnih rešenja. To garantuje primenljivost sistema menadžmenta, njihovu adekvatnost veličini i organizacionoj strukturi organizacije.

Ukoliko ste zainteresovani za uvođenje, tj. implementaciju sistema menadžmenta u svoju organizaciju javite nam se. Konsultanti agencije CONSULTING OF FRIENDS će Vas kontaktirati i posetiti i nakon toga dati konkretne predloge za poboljšanje Vaših poslovnih procesa, a sve u cilju dostizanja Kvaliteta.