Održavanje uspostavljenih menadžment sistema/ISO standarda

Sertifikacionom proverom i dobijanjem sertifikata organizacija je uspostavila menadžment sistem i ispunila zahteve jednog ili više standarda. Na dalje je neophodno održavanje, odnosno stalno poboljšavanje uspostavljenog menadžment sistema/ISO standarda. CONSULTING OF FRIENDS nudi organizacijama održavanje uspostavljenog menadžment sistema/ISO standarda, čime pomaže ili u potpunosti izvršava poslove Menadžera pojedinačnog ili integrisanog menadžment sistema.

Najčešće su to sledeće aktivnosti:

 • obuka novozaposlenih za primenu i održavanje uvedenog menadžment sistema,
 • obuka novih internih proverivača,
 • revizija ili pisanje nove dokumentacije i stalno usaglašavanje sa najnovijim izdanjima standarda, odnosno relevantne zakonske regulative,
 • pomoć ili potpuno sprovođenje internih provera,
 • saveti i učestvovanje u predlaganju korektivnih i preventivnim mera,
 • analize podataka i analiza zadovoljstva korisnika/kupaca,
 • pomoć i/ili učestvovanje u preispitivanju menadžent sistema od strane najvišeg rukovodstva,
 • i druge aktivnosti prema zahtevima organizacije.

Angažovanjem u održavanju uspostavljenog menadžment sistema organizacija dobija:

 • uvek ažurnu dokumentaciju,
 • stvarnu primenu sistema menadžmenta,
 • redovno sprovođenje internih provera i preispitivanja,
 • pravilno definisanje i sprovođenje korektivnih i preventivnih mera,
 • analizom podataka i zadovoljstva korisnika organizacija se prilagođava korisniku,
 • stalno unapređenje poslovnih procesa i bolji poslovni rezultati.