Uspešno smo realizovali sledeće obuke:

  1. Uloga i zadaci energetskog menadžera u malim i srednjim preduzećima i institucijama u skladu sa domaćim zakonodavstvom i međunarodnim standardom ISO 50001:2011 - jednodnevna obuka za buduće energetske menadžere

Uspešno smo realizovali obuke eksternih proveravača/vodećih proveravača (Auditor/Lead auditor) za sledeće Sisteme menadžmenta/ISO standarde:

  1. ISO 50001 - petodnevna obuka za Eksterne proveravače/Vodeće proveravače (Auditor/Lead auditor) - Inđija, Novembar 2013.
  2. ISO/IEC 27001 - petodnevna obuka za Eksterne proveravače/Vodeće proveravače (Auditor/Lead auditor) - Inđija, Decembar 2013.
  3. ISO 9001 - petodnevna obuka za Eksterne proveravače/Vodeće proveravače (Auditor/Lead auditor) - Inđija, Februar 2014.

Uspešno smo realizovali obuke Internih proveravača za sledeće Sisteme menadžmenta/ISO standarde:

  1. ISO/IEC 27001 - dvodnevna obuka za interne proveravače - Inđija, Mart 2013.
  2. ISO/IEC 27001 - dvodnevna obuka za interne proveravače - Palić, Avgust 2013.
  3. ISO/IEC 20000-1 - dvodnevna obuka za interne proveravače - Palić, Avgust 2013.
  4. ISO/IEC 20000-1 - dvodnevna obuka za interne proveravače - Inđija, Oktobar 2013.
  5. ISO/IEC 27001 - dvodnevna obuka za interne proveravače - Inđija, Oktobar 2013.