Konsultanti agencije CONSULTING OF FRIENDS su ujedno i Proveravači/Vodeći proveravači (Auditori/Lead auditori) koji rade za nekoliko domaćih i međunarodnih sertifikacionih kuća.

Do sada su naši konsultanti, kao Proveravači/Vodeći proveravači (Auditori/Lead auditori) uspešno sproveli provere za sledeće sertifikacione kuće:

 1. RI-EPM, Skopje (sertifikacija ISO 9001, 2010.),
 2. Belchem, Zemun (sertifikacija ISO 9001, 2010.),
 3. Cicero, Beograd (nadzorna provera ISO 9001,  2010. i 2011.),
 4. Nova Ortopedija, Niš (sertifikacija ISO 9001, 2012.),
 5. Alfa Digital, Beograd (sertifikacija ISO/IEC 27001, 2012.),
 6. Xpro d.o.o., Beograd (sertifikacija ISO/IEC 27001, 2012.),
 7. T&P consulting Skoplje, Makedonija (sertifikacija ISO 9001 i ISO/IEC 27001, 2013),
 8. Prointer, Beograd (sertifikacija ISO/IEC 27001, 2014.).

A Cert – Slovakia                              

 1. CCnet Scientific d.o.o. Novi Sad (sertifikacija ISO 9001, 2010.),

StandCert - Beograd                         

 1. Telefon Kabl, Beograd (sertifikacija ISO 9001, 2010.),
 2. ALTI, Čačak (sertifikacija/nadzorna provera ISO 9001, 2011. i 2012.).
 3. SPZ Centroprojekt, N.Beograd (sertifikacija ISO 9001, 2011.).
 4. ELEM&ELGO, Beograd (sertifikacija/nadzorna provera ISO 9001, 2011. 2012)
 5. S&T Serbia (sertifikacija  ISO/IEC 27001,  2011, 2012.),
 6. S&T Serbia (nadzorna provera ISO 9001, 2012.),
 7. Zaštita sigurnost, Beograd(sertifikacija/nadzorna provera ISO 9001, 2011. i 2012.),
 8. Boja AD, Sombor (sertifikacija ISO/IEC 27001, 2012.),
 9. SitoPrint, Čačak (sertifikacija ISO 9001 i ISO/IEC 27001, 2012.),
 10. Solution JM (sertifikacija ISO 9001, 2012.),
 11. Sion Gard (sertifikacija ISO 9001 i ISO/IEC 27001, 2012.).