Postupak dobijanja sertifikata
 
Sertifikaciona provera predstavlja sistematičan, nezavisan i dokumentovan proces realizovan od strane akreditovanog sertifikacionog tela za dobijanje dokaza provere  i njegovo objektivno vrednovanje, da bi se utvrdio stepen do kojeg su ispunjeni kriterijumi provere (zahtevi jednog ili više standarda, zakonske norme, dokumenati uspostavljenog menadžment sistema).
 
Postupak sertifikacije sertifikaciono telo realizuje u nekoliko standardnih koraka:
 
1. Podnošenje zahteva za sertifikaciju ovlašćenom sertifikacionom telu
Kada organizacija bira sertifikaciono telo treba da uzme u obzir: da li se sertifikat tog tela priznaje na tržištima na kojima nastupa organizacija, tržišni imidž sertifikacionog tela i cenu sertifikacione i 2 (dve) nadzorne  provere.
2. Prva faza provere sertifikacionog tela
Upoznavanje sa rukovodstvom organizacije, njenom organizacijom, lokacijama, poslovanjem i dokumentacijom uspostavljenog menadžment sistema. Ocenjivač obaveštava organizaciju ukoliko postoje bilo kakvi propusti, da bi se ispravili do početka druge faze provere, takođe utvrđuje da li postoje izostavljanja nekih zahteva standarda, ako standard to dozvoljava.
3. Druga faza provere sertifikacionog tela (provera na licu mesta)
Po uspešnom pregledu dokumenata, vodeći ocenjivač zakazuje sertifikacionu proveru organizacije na licu mesta, u dogovoreno vreme i po utvrđenom planu provere. Ovo ocenjivanje počinje sastankom tima ocenjivača sa rukovodstvom, na kome se rukovodstvu organizacije postupak ocenjivanja detaljno objašnjava (šta, kako i kada).
4. Ocenjivači prikupljaju podatke o uspostavljenom menadžment sistemu u organizaciji
Vođenjem intervjua sa zaposlenima, uvidom u zapise i zapažanjima tokom provere ocenjivači utvrđuju i verifikuju objektivne nalaze o usaglašenosti uspostavljenog menadžment sistema sa svim zahtevima standarda, zakonskih akata i internih dokumenata.
 5. Provera prikupljenog materijala i upoređivanje sa kriterijumima ocenjivanja
Nalazi ocenjivanja, uključujući sve nedostatke, ukoliko ih ima, razjašnjavaju se i podnose rukovodstvu organizacije na kraju ocenjivanja, na završnom sastanku. Nedostaci se označavaju kao velike ili male neusaglašenosti. Kada ocenjivači pronađu veliku neusaglašenost ili više malih ceo postupak se odlaže dok se te neusaglašenosti ne odstrane, što  se potvrđuje kroz naknadno ocenjivanje. Često ocenjivači predlažu preporuke za unapređenje postojećeg menadžent sistema.
 6. Preporuke za sertifikaciju
Na osnovu pozitivnog nalaza provere glavni ocenjivač (vođa tima ocenjivača) ili po dobijanju izveštaja za otklanjanje nedostataka saopštenih na završnom sastanku daje preporuku za izdavanje sertifikata.
 7. Sertifikaciono telo izdaje sertifikat
Na osnovu nalaza i preporuka ocenjivača i nezavisnog pregleda tih preporuka od strane organa sertifikacionog tela izdaje se organizaciji sertifikat za uspostavljeni menadžment sistem sa rokom važenja 3 (tri) godine. Sertifikat se izdaje za delatnost i proizvode za koje je organizacija uspostavila menadžment sistem.
8. Nadzorna provera/Resertifikacija
Tokom trogodišnjeg perioda važenja dodeljenog sertifikata sertifikaciono telo obavlja jednom godišnje nadzornu proveru, čiji je cilj utvrđivanje stalnih poboljšanja uspostavljenog menadžment sistema.  
Resertifikaciju sertifikaciono telo obavlja po isteku trogodišnjeg perioda  aktivnostima opisanim u tačkama 2. do 7.
 9. Nadzorna provera na osnovu  žalbe kupaca
Sertifikaciono telo može, tokom trogodišnjeg perioda važenja sertifikata, izvršiti vanrednu proveru na osnovu žalbi kupaca koje stižu organizaciji ili sertifikacionom telu, ili na osnovu posebnog zahteva poslovnog partnera da bi proverilo da li je organizacija u potpunosti ispunjava zahteve standarda, zakonskih normi i svih zainteresovanih strana.
 
CONSULTING OF FRIENDS je, na osnovu svojih referenci u implementaciji i ocenjivanju raznih menadžment sistema, u prilici da preporuči zainteresovanim stranama eminentna domaća i inostrana sertifikaciona tela.